Om

Föreningens syfte är:

  • att bidra till en hållbar samhällsutveckling
  • att utveckla psykologin
  • att engagera psykologer

Vi i PHU gör detta genom att:

  • Utveckla kunskap och bedriva kunskapsspridning bland psykologer och i samhället, särskilt till beslutsfattare.
  • bedriva och stimulera kunskaps- och utvecklingsarbete som berör området hållbar utveckling.
  • stimulera och stödja kontakt mellan medlemmarna, på lokal, nationell och internationell nivå.
  • Vara ett beredningsorgan till Sveriges Psykologförbund och kunna på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor och på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden.

Vill du engagerad dig? Bli medlem via denna länk: