Klimathandboken 6 kapitel för en mer hållbar värld

Under 2020 drev en projektgrupp inom styrelsen för Psykologer för hållbar utveckling med Paula Richter, Patrik Gronostaj och Eric Alderhorn att ta fram en Klimathandbok. Antologin Klimathandboken syftar till att sammanställa forskning och kunskaper inom området. Nu finns sex olika kapitel med fördjupande kunskap om olika områden.

Klimathandboken är en plats för lärande och reflektion och ger en möjlighet att utvidga kunskaperna för psykologer, beslutsfattare och andra intresserade. Tanken är att de olika texterna ska komplettera varandra och inkludera aktuell psykologisk forskning. Författarna har skrivit utifrån sina kunskapsområden och sidan kommer att utökas med fler texter baserat på forskning och erfarenheter inom ämnet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *