Filosofer och psykologer samtalar om rättvisa

Vårt rättvisetänkande – kan det bidra till en förändring i klimatvänlig riktning och i så fall hur?

16 november arrangerar Psykologer för hållbar utveckling ett panelsamtal om klimat och rättvisa. Det här är en kväll när vi låter klimatengagerade filosofer och psykologer mötas och diskutera vår tids ödesfråga.. Under samtalet kommer vi undersöka temat klimaträttvisa, vad är och bör det vara. Ett annat tema är den psykologiska bedömningen av vad för sorts tankar om rättvisa som har bäst förutsättningar för att skapa motivation hos människor i klimatfrågan. Publiken kommer också att få tillfälle att komma med frågor och reflektioner.

Panel:

Gustaf Arrhenius. Professor i praktisk filosofi och vd för Institutet för framtidsstudier, som bland annat driver forskningsprojektet Klimatetik och framtida generationer.

Bengt Brülde. Professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Författare till bland annat Klimatetik: Rättvisa, politik och individens ansvar (tillsammans med Göran Duus-Otterström). Hans senaste bok heter Rättvisa.

Billy Larsson. Leg psykolog fil dr i psykologi. Har skrivit Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet.

Paula Richter. Leg psykolog och specialistpsykolog med lång erfarenhet av barn och unga. Hon är också medlem i Klimatpsykologerna och har länge varit aktiv i miljörörelsen.

Moderator:

Jonas Mosskin, organisationspsykolog, skribent och ordförande för Psykologer

för hållbar utveckling.

När: 16 november, kl. 18.00-19.30

Var: ABF Stockholm, Sveavägen 41, samt streamas live på FB.

Entré: 100 kr (80 kr för studenter eller pensionär)

Arrangemanget är ett samarbete mellan ABF Stockholm och föreningen Psykologer för hållbar utveckling.

Varmt välkomna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *