PHU i möte med den nationella samordnaren för Agenda 2030

8 december var vi i styrelsen inbjudna till ett utforskande samtal med den nationella samordnaren för Agenda 2030. Det är ett regeringsinitiativ sedan 2020 där Gabriel Wikström är utsedd till nationell samordnare för Agenda 2030. Här kan du läsa uppdraget. Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024. Den nationella samordnaren har valt att fokusera på sex fokusområden.

På mötet deltog tre från oss i styrelsen samt flera personer på sekretariatet som arbetar med uppdraget. Vi utbytte erfarenheter och det var tydligt att det finns ett intresse för den psykologiska aspekterna av Agenda 2030. Kanske kan man beskriva det som att det ofta är ett perspektiv som glöms bort och ej lyfts fram när man talar i allmänna termer om hållbar utveckling. Vikten av en rätt anpassad beteendeförändring men även förlustaversion (dvs. att vi ogillar förluster mycket mer än vinster) diskuterade vi som utmaningar. Även behovet av att stärka och utveckla nya gruppnormer inte minst inom stat och kommun för att påskynda hållbarhetsarbetet. Förhoppningsvis blir det fler och ännu mer konkreta möten framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *